Závodný výbor OZ, Vsl. vodárne a kanalizácie Humenné